Klinkendetaal keyboard
Huisstijl

Het is belangrijk dat medewerkers dezelfde taal spreken. Niemand wil in een standaardbrief opeens een stuk tekst aantreffen in een andere stijl.

Uw organisatie heeft wellicht een huisstijl, waarin staat welke termen u wel en niet gebruikt, hoe u namen en getallen schrijft, en hoe u klanten aanspreekt. Misschien hebt u een boekje dat op de bureaus ligt, of u hebt een digitale versie op uw intranet.

Klinkende Taal zorgt ervoor dat uw medewerkers de huisstijl echt gaan toepassen. Klinkende Taal streept de termen aan die uw organisatie niet gebruikt, en met een druk op de knop vervangt u die door het juiste alternatief. U houdt zelf de huisstijl bij, met WoordenlijstBeheer.

  • Uw huisstijl wordt onderdeel van het normale werkproces
  • Objectief en meetbaar
  • Beschikbaar in Word, web en andere tekstverwerkers