Klinkendetaal keyboard
Correct schrijven

Een correcte tekst toont kwaliteit en interesse. Maar correct schrijven is niet voor iedereen gemakkelijk. Daarom hebben wij Klinkende Taal Correctheid ontwikkeld.

Standaard spellingcorrectors maken fouten, bijvoorbeeld bij d/t-spelling en bij samenstellingen.  Bovendien maken verschillende schrijvers verschillende fouten. Snelle schrijvers maken vooral typefouten, anderen schrijven samenstellingen los, tweede taal-sprekers hebben moeite met de Nederlandse klinkers, en mensen met dyslexie hebben onder meer problemen met omkeerletters zoals b en d.

De correctheidsmodules van Klinkende Taal houden rekening met de schrijver, en helpen om snel tot een betere tekst te komen.

  • Hoofdlettergebruik, diacrieten, samenstellingen
  • Lidwoorden, leestekens, getallen en telefoonnummers
  • Consistente spelling van eigennamen
  • d/t-fouten