Klinkendetaal keyboard
Effectieve communicatie

Klinkende Taal helpt bij het schrijven, en meet hoe uw organisatie ervoor staat Klinkende Taal helpt bij het schrijven van begrijpelijke teksten. Dat was ons oorspronkelijke doel maar er is meer.  Klinkende Taal helpt bij effectieve communicatie. Daardoor bereikt u uw bedrijfsdoelstellingen. Effectieve communicatie is:

  • Helder schrijven Stel het niveau van uw tekst af op de doelgroep, op uw klant
  • Correct schrijven Spelling, hoofdletters, namen, leestekens, ...
  • Huisstijl Hoe schrijven we namen, hoe gebruiken we tussenkopjes, hoe spreken we onze klant aan, hoe gaan we om met vakjargon, ...
  • Welke toon gebruiken we, schrijven we met emotie, schrijven we positief, invoelend...