Klinkendetaal keyboard
Gebruiksvoorwaarden

Aan het gebruik van Klinkende Taal zijn enkele voorwaarden verbonden.

 1. U mag Klinkende Taal alleen gebruiken voor de organisatie waarvoor u de inlogcode hebt aangevraagd.
 2. U mag uw logincode alleen zelf gebruiken, tenzij u expliciet toestemming hebt van Klinkende Taal BV om hem te delen met enkele specifieke andere gebruikers.
 3. Alle rechten op Klinkende Taal zijn van Klinkende Taal BV. U mag geen enkel onderdeel van de programmeercode van Klinkende Taal bekijken, ook niet de front-end code. U mag geen reverse engineering doen. U mag de programmeercode van Klinkende Taal, noch het grafisch ontwerp, hergebruiken. U mag geen op Klinkende Taal gelijkend product ontwikkelen.
 4. Bij elke schending van de voorwaarden verbeurt u een direct opeisbaar bedrag van €10.000 per dag van de schending. Klinkende Taal behoudt zich voorts alle rechten voor.
 5. Voor de Klinkende Taal Webdemo gelden enkele aanvullende voorwaarden.
 6. Voorts geldt onze Fair Use Policy voor Klinkende Taal.

Wij hanteren een fair use-policy voor het gebruik van Klinkende Taal. Het gaat hierbij om een redelijke begrenzing van het aantal evaluaties dat u doet. Bij sterk overmatig gebruik sluiten wij uw Klinkende Taal-account af. Bij normaal gebruik blijft u ruim binnen de grenzen. Enkele tips:

 • Deel uw account niet met meer mensen dan is afgesproken
 • Gebruik Klinkende Taal alleen voor teksten van uw eigen organisatie
 • Gebruik Klinkende Taal alleen voor teksten waarvan u zelf auteur bent of teksten die u voor uw collega’s reviewt
 • De Klinkende Taal Webversie is bedoeld voor het nakijken van korte teksten van 10 regels tot 5 pagina’s, zoals brieven, memo’s, webpagina’s en brochures
 • Beperk u bij langere documenten tot de pagina’s of alinea’s die u actief bewerkt; u krijgt dan sneller resultaten te zien