Klinkendetaal keyboard
Traject naar helder schrijven

Effectief en blijvend naar helder schrijven U wilt dat uw hele organisatie helder gaat schrijven. Dat vergt een inspanning. Een effectieve invulling van dit traject is:

  • Doe een nulmeting van hoe het taalgebruik in de organisatie nu is. Dit kan met de laagdrempelige QuickScan van Klinkende Taal. U krijgt een uitgebreid rapport over al uw teksten.
  • Train een aantal medewerkers, of zorg voor een e-learning-platform voor helder schrijven.
  • Borg Met Klinkende Taal in Word of Web zorgt u dat de kennis actueel blijft. U krijgt betere brieven. En betere schrijvers!
  • Meet Elk jaar meet u opnieuw hoeveel uw teksten vooruit zijn gegaan. Gebruik daarvoor de Klinkende Taal QuickScan. Daaruit komt bovendien inzicht waar uw organisatie nog beter in kan worden.

Klinkende Taal kan met zijn partners het gehele traject verzorgen.