Klinkendetaal keyboard
Leren en borgen

Klinkende Taal helpt medewerkers rechtstreeks in hun gewone werkproces Veel organisaties maken werk van helder, correct en effectief schrijven. Dat doen ze door een huisstijl op te stellen, door cursussen en met taalcoaches.Wij geloven dat helder schrijven zo dicht mogelijk bij de medewerkers moet liggen. Je leert pas echt op het moment dat je het nodig hebt. Daarom zit Klinkende Taal in Word.

  • Klinkende Taal borgt. Wat een medewerker in een cursus of e-learning heeft geleerd, zakt niet meer weg.
  • Klinkende Taal is objectief. Geen lange discussies meer of een tekst nou wel of niet leesbaar is.
  • Met Klinkende Taal leert een medewerker beter schrijven. De medewerker wordt elke keer herinnerd aan wat er beter kan. Dat geeft een sterk leereffect.
  • Met Klinkende Taal kun je stapsgewijs het niveau verhogen. Voeg eenvoudig een nieuwe module toe, of vervang een onderdeel dat al goed gaat.